Váš účet

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového portálu společnosti GTS ALIVE s.r.o. na adrese www.appleonline.cz.

Prodávající a kupující

1. Prodávající

Prodávajícím je pro účely nákupu a prodeje prostřednictvím portálu www.appleonline.cz společnost GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, DIČ: CZ26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78560.

2. Kupující

Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím portálu www.appleonline.cz zákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je na portálu www.appleonline.cz nabízeno. Tento zájem Kupující potvrdí odesláním objednávky prostřednictvím systému portálu www.appleonline.cz.

Nákup zboží

1. Ochranné známky

Kupující si je vědom, že koupí produktů od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

2. Vyobrazení a popis zboží

Prodávající poskytne Kupujícímu název a hlavní charakteristiku veškerých produktů nabízených na portálu www.appleonline.cz. Kupující si je vědom, že další popisy a obrázky zboží mohou být pouze ilustrativní, proto rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a nezávaznému technickému popisu zboží nemohou být důvodem k reklamaci. Přesné vyobrazení a závazný popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoli vyžádat.

3. Ceny

Kupní cenou se rozumí cena uvedená na portálu www.appleonline.cz v okamžiku přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou. V konečné ceně zboží jsou zahrnuty PNE (Nové) a PHE (Historické) recyklační poplatky kolektivního systému ASEKOL dle zákona 7/2005 a 181/2001 o elektroodpadech.

4. DPH

Rozpis DPH je zobrazen během procesu objednávky a také v potvrzujícím e-mailu zaslaném Kupujícímu.

5. Postup při objednání zboží

Po výběru zboží

 • klikněte na „přidat do košíku“, tímto způsobem můžete přidat více druhů zboží
 • kliknutím na košík a následně obsah košíku zobrazíte objednávané produkty
 • zkontrolujte konečnou cenu a případně položky upravte, následně klikněte na „Vytvoření objednávky“
 • pokud již máte přihlašovací údaje přihlašte se, jinak vyplňte své fakturační údaje
 • je nutné vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude Prodávajícím zaslán e-mail potvrzující Vaší objednávku
 • zvolte dodací adresu a způsob doručení zboží
 • zvolte způsob platby
 • potvrďte objednávku
 • proveďte případné další instrukce
 • při převodu je nutné zadat přidělený variabilní symbol.

6. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na 226 222 319 nebo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Okamžikem doručení potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím ve formuláři objednávky je uzavřena kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován on line prodej zboží. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy budou Kupujícímu písemně poskytnuty před doručením zboží formou e-mailové zprávy na e-mailovou adresu zadanou ve formuláři. Odstoupit nelze v případě smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal.

Způsoby plateb:

 • Možnost uskutečnění platby převodem na náš účet u Komerční banky. Číslo účtu je 43-528230277/0100
 • Na dobírku
 • Platba v hotovosti při osobním vyzvednutí

Vysvětlení pojmů:

1. Platba převodem

Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet Prodávajícího v Komerční bance a to před samotným dodáním zboží. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou na e-mailovou adresu zadanou ve formuláři. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

2. Dobírka

- při platbě na dobírku neplatíte nic předem, vyčkáte na příchod balíku a uhradíte až při převzetí zboží.

3. Platba v hotovosti

- platbu v hotovosti můžete využít při osobním odběru v ISIC POINTu (Letenská 1, Praha 1 - otevírací doba: po-pá 9.00 - 18.00)

Dodací podmínky

Kupujícímu bude zboží doručeno jedním z následujících způsobů:

 1. Kurýrní služba - Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím kurýrní služby.
 2. Česká pošta - Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím České pošty.
 3. Osobní odběr - Kupující si může po doručení e-mailu, že je zboží připraveno k vyzvednutí, osobně vše vyzvednout v
  ISIC POINTu - Letenská 1, Praha 1 - otevírací doba: po-pá 9.00 - 18.00 - lze platit pouze v hotovosti

Poštovné

Poštovné je stanoveno na 110Kč v případě volby kurýrní služby nebo 120Kč pro obchodní balíky České pošty.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 3-7 pracovních dnů od data objednávky. Dopravu zboží provede kurýrní služba nebo Česká pošta.
Možný je samozřejmě i osobní odběr - viz dodací podmínky.

Záruční podmínky

1. Zákonná záruka

Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů s přihlédnutím k těmto záručním podmínkám. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávaného zboží. Některé zboží má omezenou životnost, která je v takovém případě vždy u zboží uvedena a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus v rámci záruky se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

2. Prodloužená záruka

Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno právními předpisy. V takovém případě je doba záruky vždy u konkrétní položky zboží uvedena.

Reklamační řád

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí ust. § 619-627 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

1. Předmět reklamace

Předmětem reklamace může být zboží nebo služba, zakoupená prostřednictvím internetového portálu www.chytrepalice.cz společnosti GTS ALIVE s.r.o. na adrese www.chytrepalice.cz . Reklamaci je nutné uplatnit písemně poštovní zásilkou zaslanou na kontaktní adresu Prodávajícího, která je uvedena na portálu www.chytrepalice.cz v sekci Kontakt. Vždy je třeba uvést charakter vady a kontakt na Kupujícího. Při uplatnění reklamace je vždy potřeba k reklamovanému zboží přiložit kopie originálního dokladu o koupi.

2. Uplatnění záruky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • pokud Kupující neuplatní záruku v záruční době
 • pokud u reklamovaného zboží byly porušeny ochranné pečeti a nálepky (jsou-li součástí zboží)
 • používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze
 • používáním zboží v nevhodném prostředí (prašné, vlhké či jinak pro zboží nebezpečné)
 • neodbornou instalací nebo zacházením
 • zanedbáním péče o zboží
 • použitím neoriginálního software
 • použitím neoriginálního spotřebního materiálu
 • provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav zařízení
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě
 • pokud bylo zboží mechanicky poškozeno

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

V případě neoprávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem U hřiště 260, 252 68  Středokluky, okres Praha-západ (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v objednávce, a to pro účely realizace objednávky a dodání objednaného zboží, pro účely archivace objednávky a pro verifikační účely (tj. ověření pravosti karty a ověření věku držitele průkazu do 26 let nebo statutu žáka/studenta nebo pedagogického/akademického pracovníka, který je podmínkou čerpání studentských slev a výhod) a dále pro evidenční, kontrolní, obchodní a marketingové účely v rámci podnikatelské činnosti Správce, a dále taktéž pro účely poskytnutí mých osobních údajů třetím osobám (např. dopravním podnikům) poskytujícím slevy či výhody držitelům průkazů ALIVE/ISIC/ITIC, a to pro výše popsané verifikační účely, to vše na dobu trvání účelu zpracování osobních údajů. Dále uděluji ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Správci souhlas s využitím mé e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti Správce či třetích osob, a to např. obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele průkazů ALIVE/ ISIC/ITIC, kulturních a propagačních akcích pořádaných na podporu využívání průkazů ALIVE/ISIC/ITIC, nabídek subjektů spolupracujících se Správcem určených pro držitele průkazů ALIVE/ISIC/ITIC (mobilní operátoři, banky, poskytovatelé slev a výhod, atd.).

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou ve výše uvedeném rozsahu, k výše  uvedenému účelu a po výše uvedenou dobu zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem a dále budou pro výše uvedené verifikační účely centrálně zpracovávány asociací International Association Services A/S (IAS) se sídlem Store Kongensgade 40H, DK1264 Copenhagen K, Dánsko a obchodní adresou Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam, Nizozemí, která je servisní společností dánské neziskové organizace International Student Travel Confederation poskytující výhody a slevy studentům, mládeži a učitelům, a v rámci tohoto účelu dále předávány a zpřístupňovány třetím osobám v zemích s odlišným právním režimem ochrany osobních údajů.

Informace o právech subjektu údajů ve smyslu § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Správce je oprávněn k osobním údajům získaným od subjektu údajů s jeho souhlasem přiřazovat i další osobní údaje subjektu údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány v písemné a elektronické podobě. Subjekt údajů má právo požádat Správce o sdělení informací o zpracování svých osobních údajů a Správce je povinen v takovém případě mu tyto informace bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení a dále může požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Správce nebo zpracovatel této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na tento úřad přímo.

Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky potvrzuje Kupující svůj souhlas s obsahem těchto VOP. Objednávka Kupujícího plní po svém potvrzení funkci uzavřené kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím a je Prodávajíc&iac ute;m archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva bude Kupujícímu na vyžádání zpřístupněna. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou Kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 5. 12. 2010.